Grails采用Log4j记录日志信息,Log4j的配置信息写在config.groovy文件中。

// log4j configuration
log4j = {
  // Example of changing the log pattern for the default console appender:
  appenders {
     //console name:'stdout', layout:pattern(conversionPattern: '%c{2} %m%n')
    //file name:'file', file:'/var/log/tomcat/revid.log'
    rollingFile name: "stacktrace", maxFileSize: 10240, file: "/var/log/tomcat/revid-stacktrace.log"
  }

  debug  'grails.app.controllers',
      'grails.app.controller',
      'grails.app.domain',
      'grails.app.services',
      'grails.app.filters',
      'com.mycompany',
      'org.hibernate.SQL'

  error 'org.codehaus.groovy.grails.web.servlet',    // controllers
      'org.codehaus.groovy.grails.web.pages',     // GSP
      'org.codehaus.groovy.grails.web.sitemesh',    // layouts
      'org.codehaus.groovy.grails.web.mapping.filter', // URL mapping
      'org.codehaus.groovy.grails.web.mapping',    // URL mapping
      'org.codehaus.groovy.grails.commons',      // core / classloading
      'org.codehaus.groovy.grails.plugins',      // plugins
      'org.codehaus.groovy.grails.orm.hibernate',   // hibernate integration
      'org.springframework',
      'org.hibernate',
      'net.sf.ehcache.hibernate'

  root {
    //error 'stdout', 'file'
    error 'stacktrace'
    additivity = true
  }
}
java中Log4j:
### set log levels ###
#log4j.rootLogger =debug,stdout,D,E
log4j.rootLogger =INFO,D,E


### console ###
log4j.appender.stdout = org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.stdout.Target = System.out
log4j.appender.stdout.layout = org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern = %d{ABSOLUTE} %5p %c{1}:%L - %m%n

### file ###
log4j.appender.D = org.apache.log4j.RollingFileAppender 
log4j.appender.D.File = /var/log/tomcat/sm_info.log
#log4j.appender.D.Append = true
log4j.appender.D.Threshold = INFO
log4j.appender.D.layout = org.apache.log4j.PatternLayout 
log4j.appender.D.layout.ConversionPattern = %-d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} [ %t:%r ] - [ %p ] %m%n
log4j.appender.D.MaxFileSize=10MB 
log4j.appender.D.MaxBackupIndex=20
log4j.appender.D.BufferedIO=false
log4j.appender.D.BufferSize=256 

### exceptions ### 
log4j.appender.E = org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.E.File = /var/log/tomcat/sm_error.log
#log4j.appender.E.Append = true
log4j.appender.E.Threshold = ERROR
log4j.appender.E.layout = org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.E.layout.ConversionPattern = %-d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} [ %t:%r ] - [ %p ] %m%n
log4j.appender.E.MaxFileSize=10MB
log4j.appender.E.MaxBackupIndex=20
log4j.appender.E.BufferedIO=false
log4j.appender.E.BufferSize=256